top of page

AMBIENTS
(INFANTIL, 1r i 2n)

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Post Instagram Fotos Felicidades Craft Beige-2.png

PSICOMOTRICITAT
(INFANTIL, 1R I 2N)

Dediquem 2 setmanals (infantil) i 1h (1r i 2n) a anar a la sala de psicomotricitat.  A partir del moviment, els materials i l´espai, l´infant treu el seu món interior, les seves emocions i les seves pors que és capaç de representar i superar amb el joc.

Polaroid Photos and Passport Stamps Travel Photo Facebook Cover Template.png

Natació
(INFANTIL)

Una vegada per setmana, els infants de P4 i P5 assisteixen a la piscina de Raspallar on treballen l’aprenentatge progressiu de les habilitats aquàtiques. A través de jocs, els infants s’adapten a un nou medi i se senten segurs tot gaudit dins de l’aigua.

Post Instagram Fotos Felicidades Craft Beige-3.png
Post Instagram Fotos Felicidades Craft Beige-6.png

PADRINS I FILLOLS

Els grups-classe de l'alumnat més gran de l'escola apadrina els grups més petits.

​Els padrins i fillols descobreixen junts els amagatalls de l'escola, se'n van d'excursió, fan activitats d'art, l'actuació de fi de curs i tot el que us pogueu imaginar. Moltes vegades són els mateixos alumnes que proposen activitats per fer amb els seus padrins o fillols.​

Quan acaba el curs, les relacions que s'han creat entre l'alumnat de tot el centre, no podem més que calificar-les d'especials.

PROJECTES
(PRIMÀRIA)

Tot i que a 1r i 2n fan una iniciació als projectes, és a partir de 3r quan l’horari escolar gira al voltant del treball per projectes. Els infants aprenen a aprendre cercant informació, contrastant-la, fent un buidatge del més important, seleccionant-la, resumint-la, classificant. Consideram els projectes de treball com una eina per conèixer i interpretar la realitat de manera globalitzada i no fragmentada, a partir de temes que interessen i inquieten els infants.

Partim dels seus coneixements previs per construir nous conceptes, procediments i actituds significatives i per sobre de tot funcionals, necessaris per a la vida quotidiana, des del compromís grupal de portar endavant un projecte, el treballar en equip, proposar idees, donar opinions argumentades, reflexionar i ser creatius.

TALLERS
(2n i 3r CICLE)

Durant 2h setmanals i a partir del 2n trimestre, els alumnes de 2n i 3r cicle treballen per tallers. L'oferta de tallers varia curs rere curs, ja que es fa segons les habilitats dels mestres que formem l'escola aquest curs.

Mentre l’alumne s’organitza a partir d’una proposta donada i el mestre és un assistent tècnic que ajuda a aprendre. L’alumne és protagonista del propi aprenentatge i entra en contacte amb infants d’altres cursos del seu cicle. La flexibilització dels agrupaments permet a cadascú establir reptes i ritmes personals d’acord amb les seves competències i interessos.

A través de l’experimentació i el treball creatiu, les classes passen a ser participatives, en les quals tots aprenen de tots a partir dels coneixements previs de cadascú.

RÀDIO S'OLIVERA
(PRIMÀRIA)

El CEIP s'Olivera forma part del projecte La Ràdio a l'Escola, format per diversos centres d' Educació de Primària i Secundària de l'illa d'Eivissa. 

L'objectiu principal és emprar la ràdio com a recurs educatiu per  promoure un aprenentatge basat en les competències, on els valors, el treball cooperatiu i la cultura de l'illa tinguin un paper fonamental. 

Les possibilitats d'aquest mitjà són moltes i molt interessants per treballar diferents aspectes relacionats amb el currículum de l'Educació Primària.  

5.png
6.png
Post Instagram Fotos Felicidades Craft Beige.png

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
(INFANTIL I PRIMÀRIA)

Les pràctiques restauratives tenen el seu origen en la justícia restaurativa.

Ofereixen eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte o problemes en diferents àmbits  per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. 

Sense renunciar als beneficis de la mediació, apostam també per la difusió de les pràctiques restauratives com a filosofia de convivència complementària per diferents raons:

  1. Les PR ens permeten abordar conflictes entre desiguals, amb desequilibri de forces o amb terceres persones afectades.

  2. Les PR no es centren exclusivament en la resolució de conflictes sinó que ofereixen tot un ventall d'eines i tècniques senzilles de prevenció, de construcció del sentiment de rtinença al grup i a la comunitat, de millora de les relacions personals...

  3. Les PR estan directament relacionades amb l'educació social i emocional ja que treballen l'empatia, el respecte, l'assertivitat, l'autenticitat, la consideració positiva incondicional, l'acceptació de les pròpies responsabilitats...

  4. Les PR també treballen de forma transversal altres competències bàsiques com, per exemple, el raonament, l'argumentació o la cooperació.

  5. Encara que el consens de tota la comunitat educativa sempre és molt recomanable, les PR no requereixen necessàriament el consens de grans programes o projectes de difícil implementació, sinó que impliquen sobre tot una reflexió personal sobre la pròpia pràctica docent i dur a terme petits canvis d'actitud i estils de comunicació amb resultats sorprenents.

centre digicraft

L'acreditació com a Centre de Referència DigiCraft és una distinció atorgada per la Fundació Vodafone España i es lliura a aquells centres educatius que han desenvolupat el Programa DigiCraft a la seva escola. Aquesta acreditació avala la formació del professorat conforme al Marc de Competència Digital Docent, la transferència d'aquesta competència digital a l'alumnat, així com incorporació de diferents tecnologies i eines digitals a les aules, promovent-ne l'ús crític i segur, enfocant l'educació en l'aprenentatge experiencial i el treball en equip.

Insignia_CentroReferenciaDigiCraft.png 500×500 píxeles.png
bottom of page