top of page

Equip
2022/2023

EDUCACIÓ INFANTIL

P3A   TOMÀS MUNERA

P3B   MARIA ANTÒNIA FONT

P4A   RAQUEL JEREZ

P4B   PEPITA RIERA

P5A   YOLANDA CARDONA

P5B   PEPI FIBLA

       ARANTXA GALLEGO

       ENMANUEL MORALES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA   BÀRBARA ENSENYAT

1rB   ANA ANDRADE

1rC   CATY FLEXAS

2nA  IRENE FERNÁNDEZ

2nB  JESÚS BALLESTEROS

3rA   ANDREA PERAL

3rB   JOAN ORELL

4tA   OTI ROSELLÓ

4tB   ANNA ROIG

5èA  CLARA DURÁN

5èB  CAROL HURTADO

6èA  TOMEU CANTARELLAS

6èB  PAULA TOUS

      LAURA PASCUAL

ESPECIALISTES I SUPORTS

 

ANGLÈS:

TAI PASCUAL (6è)

ANTÒNIA RIGO (infantil, 3r, 4t i 5è)

ASUNCIÓN SANTOS (1r i 2n)

EDUCACIÓ FÍSICA:

SERGI DAVID (2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

OTI ROSELLÓ (1r)

ANNA ROIG (1r)

MÚSICA:

MARIA RATA

EQUIP DE SUPORT:

LAURA VICENT (AL)

MARC FERRER (PT)

ESPERANZA SUÁREZ (PT)

ANA PALLÀS (ORIENTADORA)

INÉS CÀBACO (ATE)

ROSER PERIAGO (ATE)

 

RELIGIÓ:     

ELI CASTILLO

 

FÍSIO:  

EVA LOZANO (6 hores setmanals)

MANTENIMENT
 
PEP
EQUIP DIRECTIU
 
DIRECTORA: MARIA LLENAS
CAP D'ESTUDIS: TAI PASCUAL
SECRETÀRIA:  ASUN TRIBALDOS 
COORDINACIONS
 
COORD. INFANTIL
YOLANDA CARDONA
COORD. 1r CICLE PRIMÀRIA
ANNA ROIG
COORD. 2n CICLE PRIMÀRIA
SERGI DAVID
COORD. EQUIP DE SUPORT
ROSA M. MARTÍN
COORD. ECO-AMBIENTAL
ALICIA VALERA
COORD. T.I.C.
SERGI DAVID

 

bottom of page