Escolarització

ESCOLARITZACIÓ 2019-20
Recordeu que el període d'entrega de sol·licituds d'admissió és del 25 de març al 5 d'abril.
L'horari d'atenció serà:
- De DILLUNS A DIJOUS de 9h a 12:30h i de 14:30h a 15:30h
- DIVENDRES de 9h a 13:30h.
És necessari que porteu original i còpia de tots els documents 
Recordeu que al centre no es faràn fotocòpies
-------------------------------------------------------
Recordar que el periodo de entrega de solicitudes de admisión es del 25 de marzo al 5 de abril.
El horario de atención será:
- De LUNES A JUEVES DE 9h A 12:30h y de 14:30h a 15:30h
- VIERNES DE 9h a 13:30h
És necesario que traigáis original y copia de todos los documentos.
Recordad que en el centro no se harán fotocopias
ESCOLARITZACIÓ 2018-19
Recordeu que el període d'entrega de sol·licituds d'admissió és del 3 al 16 de maig.
L'horari d'atenció serà:
- De DILLUNS A DIJOUS de 9h a 12:30h i de 14:30h a 15:30h
- DIVENDRES de 9h a 13:30h.
És necessari que porteu original i còpia de tots els documents 
Recordeu que al centre no es faràn fotocòpies
-------------------------------------------------------
Recordar que el periodo de entrega de solicitudes de admisión es del 3 al 16 de mayo.
El horario de atención será:
- De LUNES A JUEVES DE 9h A 12:30h y de 14:30h a 15:30h
- VIERNES DE 9h a 13:30h
És necesario que traigáis original y copia de todos los documentos.
Recordad que en el centro no se harán fotocopias

TENIM TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ PEL CURS 2018/19 EN AQUEST ENLLAÇ: 

 

 

LES DADES PER PRESENTAR SOL.LICITUDS SÓN DEL    3 AL 16 DE MAIG.

______________________________________________

 

 

TENEMOS TODA LA INFORMACIÓN  DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2018/19 EN ESTE ENLACE: 

 

LAS FECHAS PARA PRESENTAR SOLICITUDES SON DEL 3 AL 16 DE MAYO.