top of page

TALLERS DE PRIMÀRIA

La metodologia del treball per tallers integra la teoria i la pràctica, i es caracteritza per la investigació, l’aprenentatge mitjançant el descobriment i el treball en equip. Es fonamenta en la recerca de material especialitzat d’acord amb el tema escollit, amb la finalitat d’arribar a la comprensió des de diverses vivències i la possibilitat d’elaborar un producte.

Té un enfocament interdisciplinari i globalitzador, i l’aprenentatge implica pràctica i participació de tots. L’alumne és protagonista del propi aprenentatge i entra en contacte amb infants d’altres cursos del seu cicle. La flexibilització dels agrupaments permet a cadascú establir reptes i ritmes personals d’acord amb les seves competències i interessos. Mentre l’alumne s’organitza a partir d’una proposta donada, el mestre és un assistent tècnic que ajuda a aprendre. Així, aquest actua com a impulsor dels processos i mediador de les dinàmiques establertes.

A través de l’experimentació i el treball creatiu, les classes passen a ser participatives, en les quals tots aprenen de tots a partir dels coneixements previs de cadascú. A més, la pràctica a través de l’observació personal i la manipulació de materials diversos és fonamental en l’aprofundiment dels aprenentatges, perquè permet participar activament en el procés d’adquisició de coneixements que, així, es consoliden de manera més significativa i permeten construir una bona base per a aprenentatges posteriors.

TALLERS 2022/2023

TELARS

2.png
Diseño sin título.png

BRODAT

3.png
Diseño sin título.png

TEATRE D'OMBRES

Diseño sin título.png

CUINA

13.png
Diseño sin título.png

HORT I JARDINERIA

Diseño sin título.png