top of page

RÀDIO S'OLIVERA

El CEIP s'Olivera forma part del projecte La Ràdio a l'Escola, format per diversos centres d' Educació de Primària i Secundària de l'illa d'Eivissa. 

 

L'objectiu principal és emprar la ràdio com a recurs educatiu per  promoure un aprenentatge basat en les competències, on els valors, el treball cooperatiu i la cultura de l'illa tinguin un paper fonamental. 

 

Les possibilitats d'aquest mitjà són moltes i molt interessants per treballar diferents aspectes relacionats amb el currículum de l'Educació Primària.   

Durant aquest temps s'ha emprat la ràdio de l'escola per fer molt variades activitats:

   - Tallers per crear programes de ràdio de diferents temàtiques.

   - Racons per gravar l'agenda cultural de l'escola.

   - Racons de doblatge de pel·lícules.

   - Gravació d'audios per diferents fins (explicació de projectes, d'audio d'un vídeo,...)

   - Entrevistes a convidats relacionats amb un projecte.

   - Recomanació de cançons i fil musical de l'escola.

bottom of page