Instal.lacions

El Centre consta d'un edifici de dues plantes.         

 

A la planta baixa, es troben , a un costat de l'edifici:

 

• les 6 aules d'educació infantil

• la biblioteca d'infantil

• el despatx de direcció i cap d'estudis

• la secretaria

• 1 tutoria

• la sala de professors

 

A l'altre costat del hall es troben:

 

• la sala de plàstica

• la sala d'informàtica

• 4 aules de 1er cicle

• El menjador escolar

• La cuina

A la primera planta trobem:

 

  • 4 aules de 2on cicle

  • 4 aules de 3er cicle

  • AMIPA

  • Quartet de material

  • Quartet de matemàtiques

  • Aula de la llum 

  • La biblioteca 

 

 

Un edifici annexe on està el gimnàs i una casa pel bidell convertida en l'ambient de música per a l'etapa d'Educació Infantil.