top of page

Representants d'aula

Aquest curs hem reinicia aquest projecte per potenciar la resolució de conflictes, l'elaboració de normes, la cohesió de grup, el debat i la  convivència escolar. 

Cada grup d’aula de primària i d'infantil escull dos alumnes que els representen a l’assemblea de delegats, la qual es celebra una vegada al trimestre. En aquesta assemblea gestionada per la Direcció recollim les demanades i les  aportacions de l’alumnat pel bon funcionament del centre a la vegada que es treballa el saber estar i la convivència.

bottom of page