top of page

Articles i bibliografia recomanats

En aquest apartat volem oferir a tota la comunitat educativa (mestres, educadors, famílies...) un conjunt de documents que ens poden ajudar a reflexionar sobre el sentit de l’educació a l’escola i altres aspectes més encaminats a les famílies (els límits, les normes, comunicació,responsabilitat...).

PSICOLOGIA NIÑOS: De consentidos a tiranos (Perdonau la mala qualitat del document, però el trobem importantíssim i és curt, clar i concret).

Power-point Joan Jordi Muntaner.

Necesidad del ejercicio físico en niños/as y adolescentes.

10 consejos para afrontar el fracaso escolar.

Enseñar a los niños a aceptar el fracaso y la frustración.

Decálogo Juez de menores.

Cuidar a los hijos, sí, pero menos.

bottom of page